Notice

संस्थेत आश्रमशाळेतील मुलां-मुलींसाठी फॅशन डिझाईनिग,ड्रेस मेकींग, मोबाईल रिपेरिंग,संगणक प्रशिक्षण हे रोजगारभिमुख कोर्स घेतले जात आहेत

संस्थेत आश्रमशाळेतील मुलां-मुलींसाठी फॅशन डिझाईनिग,ड्रेस मेकींग, मोबाईल रिपेरिंग,संगणक प्रशिक्षण हे रोजगारभिमुख कोर्स घेतले जात आहेत