Current Management Team

Sr.No Name Address Designation
1

Smt. Hemlata Vijay Bidkar  

217, Swami Samarth Apartment, Mahatma Nagar, 
Nashik-7 Maharashtra.India. 

President

2

Shri. Shankarrao Sakharam Marathe 

Abhona, Tal Kalwan Dist Nashik

Vice-President

3 Smt. Mrunal Shayam Joshi  217, Swami Samarth Apartment, Mahatmanagar, 
Nashik-7 Maharashtra.India. 

Secretary

4 Shri. Damu Pandu Thakare  Tal Sakari, Dist. Dhule

Director

5 Shri. Prabhakar Supadu Pawar  Tal Deola, Dist. Nashik

Director

6 Shri. Arun Krushnaji Shukla Mulher, Tal Satana, Dist Nashik

Director