Current Management Team

Sr.No Name Address Designation
1

smt. Hemlatatai Vijay Bidkar   

Ph- No 9422945322

217, Swami Samarth Apartment, Mahatmanagar, 
Nashik-7 Maharashtra.India. 

President

2

Shri. Shankarrao Sakharam Marathe 

Abhona Tal Kalwan Dist Nashik

Vice-President

3 smt. Mrunal Shayam Joshi  217, Swami Samarth Apartment, Mahatmanagar, 
Nashik-7 Maharashtra.India. 

Secretary

4 Shri. Damu Pandu Thakare  Harpada Tal Sakari Dist Dhule

Director

5 Shri. Prabhakar Supadu Pawar  Fulenagar Tal Deola Dist Nashik

Director

6 Shri Arun Shayam Shukal  Mulher Tal Satana Dist Nashik

Director