Management Team

Sr.No Name And Address Occupations
1

Shri. Laxamanrao Arjun Gaikwad,

At-sarad,Tal.Surgana
Agriculturist
2

Shri. Shankarao Sakharam Marathe,

At-Abhons,Tal.Kalwan
Agriculturist
3

Shri. Dr.Govind Ganesh Joshi,

At-Ralwan,Tal.Kalwan,Dist,Nasik
Doctor
4

Shri. Haribhau M. Tisage,

At-Malegaon Camp
Dist.Nasik,
Social Work
5

Shri. Sitaram Pandu Patil,

At-Thanapada,Tal.Peint
Agriculturist
6

Shri. Raoji Lahanu Patil,

At-Deogaon,Tal.Peint
-do-
7

Shri. Shiwaj Zipru Chaure,

At-Karambhel,Tal.Kalwan
Dist.Nasik,
-do-
8

Shri. Raghunath Hari Pathak,

Panchawati,Nasik-3
Service
9

Shri. Dattatraya S. Potnis,

At-Nasik,Raviwar Peth.
Editor
10

Shri. Gangaram Janu Awari,

At-Po Peitn, Dist.Nasik
Agriculturist
11

Shri. Radhakisan Manaklal Agrawal,

At-Satana,Dist.Nasik.
Business
12

Shri. Hari Shanker Mahale,

At-Ware,Tal.Dindori,Dist,Nasik
Agriculturist
13

Shri. Govind Shambhau More,

At-Po Satana, Dist.Nasik
Social worker
14

Shri. Mahadubhai Patel,

At-waghai,via-Billimora(Gujarat State).
Agriculturist
15

Shri. Mnohar Trimbak Patil,

Panchavati,Nasik-3
Service
16

Shri. Dattatraya M. Bidkar,

Nasik-2.
Social Worker
17

Shri. kacharu Bhau Raut,

Panchavati,Nasik-3
Social Worker
18

Shri. Deoram Govinda Bhondawe,

At-Barhe,Tal.Surgana.
Agriculturist
19

Shri. Shyamalati D.Bidkar,

At-Satana,Dist.Nasik.
Social Worker
20

Shri. Motilal Tribhuwandas Shah,

At-Po.Abhona,Tal.Kalwan
Social Worker