support@dangsevamandal.com +91 253 235 1057        Change Language

Award - आदिवासी सेवक व आदिवासी संस्थ पुरस्कार

Awarded on:April 1, 2022

स्वातंत्र्यपूर्व काळ, इंग्रजांचे अत्याचार, गुलामगिरी,दारिद्र्य यात पिचलेला आदिवासी समाज वीज, पाणी