info@dangsevamandal.com +91 253 235 1057        Change Language
News Cover Image

सर्वोदय विद्यार्थी वसतिगृह बाऱ्हे येथे राजश्री शाहू महाराज जयंती साजरी करण्यात आली.

सर्वोदय विद्यार्थी वसतिगृह बाऱ्हे  ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे आज दि .२६/६/२०२२ रोजी राजश्री शाहू महाराज जयंती साजरी करण्यात आली