support@dangsevamandal.com +91 253 235 1057        Change Language
News Cover Image

गुड टच बॅड टच

आज दिनांक: 5 जानेवारी 2023 रोजी माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय बा-र्हे, विद्यार्थिनींना आज बार्हे पोलीस स्टेशन मधील सन्माननीय एपीआय श्री. वाघ साहेब यांनी स्वतःचे संरक्षण, गुड टच बॅड टच याबद्दल मार्गदर्शन केले, तसेच  शस्त्रास्त्र यांची ओळख करून दिली... 🙏🏻🌹