support@dangsevamandal.com +91 253 235 1057        Change Language
News Cover Image

जनता विद्यालय मुल्हेर शिवजयंती मोठ्या उत्सहात साजरी.

शिव जनमोत्सव जनता विद्यालयात मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला.

        छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त शाळेत फलक लेखन करण्यात आले . शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी प्रतिमा पुजन करुन मानवंदना दिली.

या नंतर विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी महाराजांचा जीवनावर मोठ्या उत्साहात भाषणं केली. विद्यार्थ्यांनी केलेली भाषणे कानावर पडून शाळेतील वातावरण देखील शिवमय झालेले होते.